1. VÅR MARKNADSFÖRING

Marknadsföring är inte så svårt det handlar om att synas och göra andra uppmärksam på vilka vi är och vad vi gör. Precis som för alla andra yrkesmänniskor uppnår man bättre resultat ju fler verktyg man har. I marknadsföring är de viktigaste verktygen tid och pengar vilket ju för de flesta tyvärr är en bristvara. Om man har tid kan man skaffa sig de RÄTTA verktygen och lära sig att använda dessa. För pengar kan man köpa sig de BÄSTA verktygen.

MEN hos oss i vår unika region, vår unika kommun uppstår ytterligare ett problem ett problem som kanske är en av de största anledningarna till vår unikhet och det som också ger oss vårt största marknadsföringsmässiga värde. I vår nutid är hindret så stort men också så värdefullt att vi inte ska slösa energi på att hitta ett sätt att ta bort problemet utan lära oss att använda det till vår fördel eller i vissa fall hitta vägar att gå runt.

Problemet är ingjutet i vårt väsen det är fostrat in i vår själ, det är en del av oss, det är en del av vår region det är troligen något vi ska vara rädd om, det är vanligt, det finns spritt över hela världen det är Jantelagen.

Att tänka marknadsföring i Janteland är att slitas mellan hjärta, själ, vår natur och förnuft, kunskap, erfarenhet. Det är vid marknadsföring krocken med Jantelagen kommer till sin spets.

Man måste synas, sticka ut och vara bäst medan Jante säger till oss att inte synas, inte sticka ut, inte tro att man är någon.